Zinkoxid-vet sprayZinkoxid-vet spray

Zinkoxid-vet spray

A Zinkoxid-vet spray egy külsőleges permet sebvédelemre.

részletes termékleírás
Bruttó ár: 34.19 Lei
Értékelés: 4.9 / 24 Összes értékelés olvasása (0)
Zinkoxid-vet spray 200 ml

Zinkoxid-vet spray 200 ml

200 ml
Ár: 34.19 Lei
0.35 hűségpont
Szállítás: 2 munkanap?
Szállítás díja: díjtáblázat?
db: Kosárba
Raktáron
Termékleírás

A Zinkoxid-vet spray egy külsőleges permet sebvédelemre.

Javallat:

A készítmény alkalmas sebek és gyulladásos bőrfelületek bevonására. Szárító, nem izgató, enyhe adsztringens hatású. Megakadályozza a kötszerek sebbe ragadását, valamint gipszkötések feltételekor védi a bőrfelületet.

Adagolás és alkalmazás:

A tiszta és száraz bőrfelületet a szórófej 1-2 másodpercig történő lenyomásával, 20-25 cm távolságból befújjuk.

Összetétel:

Cink-oxid por: 14,2 g
Segédanyagok: 64,8 g
Hajtógáz: 61 g

Veszélyes összetevők:

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.

Célállat:

Kutya, macska, ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés.

Tárolás:

Szobahőmérsékleten, 15-25 °C között, száraz, fénytől és közvetlen napsugárzástól védett helyen tartandó.

Figyelmeztető mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

A fel nem használt állatgyógyászati terméket, valamint az állatgyógyászati termékekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Száraz porral oltandó, szén-dioxidot kell használni. Csak jól szellőztetett helyiségekben használható.

VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK