Medalion antiparazitar ATKATOX pentru pasariMedalion antiparazitar ATKATOX pentru pasari

Medalion antiparazitar ATKATOX pentru pasari

Atkatox este un medalion medicamentos pentru păsări ornamentale care poate fi atârnat în cușcă.

detalii despre produs
Preț brut: de la 13.79 Lei
Medalion antiparazitar ATKATOX pentru pasari 1 buc.

Medalion antiparazitar ATKATOX pentru pasari 1 buc.

1 buc.
Preț: 13.79 Lei
0.14 puncte de fidelitate
Lipsă temporară de stocÎnștiințare
Informațiile produsului

Atkatox este un medalion medicamentos pentru păsări ornamentale care poate fi atârnat în cușcă.

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Medalion medicamentos Atkatox pentru păsări ornamentale A.U.V.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare disc conține:

Ingrediente active:

Permetrin (cis: trans 25:75) 15,09 mg

Tetrametrină 3,77 mg

Adjuvant:

Butoxid de piperonil 18,87 mg

Excipienți:

Pentru o listă completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

4.2 Indicații de utilizare, specificând specia țintă

Pentru combaterea acarienilor și a altor paraziți externi pentru păsările ornamentale în cuști.

4.3 Contraindicații

Nu

4.4 Avertismente speciale pentru fiecare specie țintă

Nu.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animalele tratate

Nu.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de hipersensibilitate cunoscută la piretroizi, trebuie evitat contactul cu medicamentul veterinar.

După plasarea și atingerea discului, spălați-vă bine mâinile cu apă cu săpun.

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în același timp cu aplicarea.

Copiii nu trebuie să se joace cu discul medicamentos

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Necunoscut.

4.7 A se utiliza în timpul gestației, alăptării sau al ouatului

Siguranța medicamentului veterinar nu a fost stabilită în timpul ouării.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Necunoscut.

4.9 Doza de adminstrare și calea de administrare

Mod de aplicare: extern.

Într-o cușcă de dimensiuni medii se poate aplica un medalion, pentru cuștile mai mari sau în cazul în care densitatea păsărilor este mai mare, se pot aplica mai multe medalioane. Este recomandabil să așezați discul de plastic astfel încât să poată fi atins cu picioarele și ciocul păsării. Astfel, ingredientele active care migrează la suprafața discului sunt livrate de pasăre către propria suprafață a corpului și în diferite locații din cușcă.

4.10 Supradozaj (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), dacă este necesar

Necunoscut.

4.11 Timp de așteptare

Nu se aplică.

5. FARMACOLOGIE! PROPRIETĂȚI

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparasiticid, piretroizi, combinație de permetrină.

Codul ATC veterinar: QP53AC54

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Ambele ingrediente sunt un derivat piretroidian sintetic insecticid fotostabil care poate fi folosit ca otravă de contact. Permetrina are un efect rezidual bun, precum și un efect ușor de respingere. Tetrametrina este așa-numita Efectul uciderii combinației piretroide sintetice este sporit de buteronul piperonil sinergic. Se numesc piretroizi sintetici pentru părțile centrale și periferice ale sistemului nervos artropod au efect neurotoxic. Piretroizii își exercită efectele prin blocarea transmiterii stimulilor nervoși de către insecte. Acest efect poate fi atribuit schimbării cantității de ioni Na + și K + care trec prin membrana axonilor și timpul de trecere în timpul potențialului de acțiune. Aceștia acționează asupra ectoparaziților printr-un efect de contact.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

la artropode, efectele piretroizilor sunt de lungă durată, iar degradarea enzimatică a acestora este rapidă la oameni, păsări și alte animale cu sânge cald.

Proprietăți de mediu

Piretroizii sunt toxici pentru organismele acvatice, astfel încât discul nu trebuie să intre în apele vii sau în acvarii.

6. DATE FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Amestec coloranți

Pulbere de PVC

Di (2-etilhexil) ftalat

Ulei de soia epoxidat

Stabilizator Ca-Zn

Parafină lichidă

6.2 Incompatibilități

Nu se aplică.

6.3 Perioada de valabilitate

Produsul medicinal veterinar în ambalaje comerciale poate fi utilizat timp de: 2 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperaturi peste 25 ° C. A se păstra departe de căldura directă și de lumina directă a soarelui.

Discul trebuie păstrat în ambalajul său original, nedeschis până la utilizare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului 

1 disc medicamentos pe un lanț cu cârlig în formă de S, într-un blister, cu suport de hârtie.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeuri derivate din astfel de medicamente veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Prepararea și ambalajul golit nu ar trebui să poată pătrunde în apele naturale, deoarece pot fi dăunătoare pentru pești și alte organisme acvatice.

OPINIILE CUMPĂRĂTORILOR